Naloge na delovnih listih so namenjene smiselnemu razvijanju slušnega in bralnega razumevanja ter govornega in pisnega sporočanja, in s tem razvijanju celostne sporazumevalne zmožnosti v angleščini.

Pred reševanjem delovnih listov izpolni del tabele VŽN (Kaj že vem?, Kaj želim izvedeti?) v datoteki Pričakovani dosežki, kriteriji – aktivacija predznanja. Po rešenem delovnem listu izpolni tretji stolpec v tabeli VŽN (Kaj sem se naučil/-a?). Nato izpolni semafor za samoocenjevanje znanja (zelena barva = učno snov odlično obvladam, rumena barva = učno snov delno obvladam, rdeča barva = učno snov slabo obvladam) – pričakovani dosežki/rezultati se nanašajo na branje in bralno razumevanje, pisno sporočanje/sporazumevanje, slušno razumevanje ter govorno sporočanje. Zapiši tudi pojasnila, utemeljitve in komentarje o svojem znanju (Kaj že znam? Kaj želim izboljšati?). Vprašanja v razdelku Samorefleksija so ti v pomoč pri razmišljanju o svojem znanju in učenju. Ne nazadnje naredi načrt nadaljnjega učenja (časovni razpored, področja, teme, sporazumevalne zmožnosti itd.).

 

Delovni listi Viri in strategije Pričakovani dosežki, rezultati
ADDICTION AND DEPENDENCE Pričakovani dosežki, rezultati
EDUCATION AND SCHOOLING Pričakovani dosežki, rezultati
ENTERTAINMENT Pričakovani dosežki, rezultati
FAMILY Pričakovani dosežki, rezultati
HOME Pričakovani dosežki, rezultati
NATURAL DISASTERS Pričakovani dosežki, rezultati
TECHNOLOGY AND INTERNET Pričakovani dosežki, rezultati
TRAFFIC AND TRANSPORT Pričakovani dosežki, rezultati
TRAVELING AND HOLIDAYS Pričakovani dosežki, rezultati
SPORT AND EXERCISE Pričakovani dosežki, rezultati
FOOD AND RESTAURANTS Pričakovani dosežki, rezultati
ENVIRONMENTAL PROBLEMS Pričakovani dosežki, rezultati
JOBS Pričakovani dosežki, rezultati
ZOOS AND PETS Pričakovani dosežki, rezultati
POLITICS Pričakovani dosežki, rezultati
THE STAGES OF LIFE Pričakovani dosežki, rezultati
SCIENCE AND TECHNOLOGY Pričakovani dosežki, rezultati
DESCRIBING A PLACE Pričakovani dosežki, rezultati
CONSUMER SOCIETY Pričakovani dosežki, rezultati
RELATIONSHIPS Pričakovani dosežki, rezultati
GOOD MANNERS AND HIGH SCHOOL ETIQUETTE Pričakovani dosežki, rezultati
LAW AND ORDER Pričakovani dosežki, rezultati
CHRISTMAS AND NEW YEAR Pričakovani dosežki, rezultati
FAREWELL TO HIGH SCHOOL Pričakovani dosežki, rezultati