Naloge na delovnih listih so namenjene smiselnemu razvijanju slušnega in bralnega razumevanja ter govornega in pisnega sporočanja, in s tem razvijanju celostne sporazumevalne zmožnosti v angleščini.

Pred reševanjem delovnih listov izpolni del tabele VŽN (Kaj že vem?, Kaj želim izvedeti?) v datoteki Pričakovani dosežki, kriteriji – aktivacija predznanja. Po rešenem delovnem listu izpolni tretji stolpec v tabeli VŽN (Kaj sem se naučil/-a?). Nato izpolni semafor za samoocenjevanje znanja (zelena barva = učno snov odlično obvladam, rumena barva = učno snov delno obvladam, rdeča barva = učno snov slabo obvladam) – pričakovani dosežki/rezultati se nanašajo na branje in bralno razumevanje, pisno sporočanje/sporazumevanje, slušno razumevanje ter govorno sporočanje. Zapiši tudi pojasnila, utemeljitve in komentarje o svojem znanju (Kaj že znam? Kaj želim izboljšati?). Vprašanja v razdelku Samorefleksija so ti v pomoč pri razmišljanju o svojem znanju in učenju. Ne nazadnje naredi načrt nadaljnjega učenja (časovni razpored, področja, teme, sporazumevalne zmožnosti itd.).

Delovni listi Viri in strategije Pričakovani dosežki, rezultati
ADDICTION AND DEPENDENCE Pričakovani dosežki, rezultati1
EDUCATION AND SCHOOLING Pričakovani dosežki, rezultati1
ENTERTAINMENT Pričakovani dosežki, rezultati1
FAMILY Pričakovani dosežki, rezultati1
HOME Pričakovani dosežki, rezultati1
NATURAL DISASTERS Pričakovani dosežki, rezultati1
TECHNOLOGY AND INTERNET Pričakovani dosežki, rezultati1
TRAFFIC AND TRANSPORT Pričakovani dosežki, rezultati1
TRAVELING AND HOLIDAYS Pričakovani dosežki, rezultati1
SPORT AND EXERCISE Pričakovani dosežki, rezultati1
FOOD AND RESTAURANTS Pričakovani dosežki, rezultati1
ENVIRONMENTAL PROBLEMS Pričakovani dosežki, rezultati1
JOBS Pričakovani dosežki, rezultati1
ZOOS AND PETS Pričakovani dosežki, rezultati1
POLITICS Pričakovani dosežki, rezultati1
THE STAGES OF LIFE Pričakovani dosežki, rezultati1
SCIENCE AND TECHNOLOGY Pričakovani dosežki, rezultati1
DESCRIBING A PLACE Pričakovani dosežki, rezultati1
CONSUMER SOCIETY Pričakovani dosežki, rezultati1
RELATIONSHIPS Pričakovani dosežki, rezultati1
GOOD MANNERS AND HIGH SCHOOL ETIQUETTE Pričakovani dosežki, rezultati1
LAW AND ORDER Pričakovani dosežki, rezultati1
CHRISTMAS AND NEW YEAR Pričakovani dosežki, rezultati1
FAREWELL TO HIGH SCHOOL Pričakovani dosežki, rezultati1