Naloge za izobraževanje na daljavo in njihovo usklajenost z veljavnim učnim načrtom za angleščino v gimnaziji je pripravila skupina za izobraževanje na daljavo predmeta Angleščina.

Vodja skupine: Maja Kovačič, Zavod RS za šolstvo (maja.kovacic@zrss.si)

  • Jasmina Gregorc, Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica,
  • Mitja Hribar, Gimnazija Kranj,
  • Tadeja Klinar, Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica,
  • Alenka Rozman, Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica.