Naloge za izobraževanje na daljavo in nihovo usklajenost z veljavnim učnim načrtom je pripravila skupina za IND predmeta Angleščina.

Voditeljici skupine:

  • mag. Vineta Eržen, Zavod RS za šolstvo

  • Alenka Andrin, Zavod RS za šolstvo


Člani

  • Polona Vehovar, II. gimnazija Maribor

  • Marija Mišmaš Pintar, Gimnazija Šiška, Ljubljana

  • Nives Fratina, Gimnazija Šiška, Ljubljana

  • Brigita Praprotnik, Prva gimnazija Maribor