S posredovanjem v primerih medjezikovnih vrzeli iz angleščine v slovenščino ali slovenščine v angleščino dijaki/dijakinje učinkovito in smiselno povezujejo znanje angleščine s svojo materinščino, lahko pa tudi z drugimi jeziki, ki jih obvladajo ali pa se jih še učijo. 

Dijaki pri pouku angleščine:

  • spoznavajo možnosti posredovanja pri sporazumevanju med ljudmi, ki nimajo skupnega jezika; 

  • razvijajo zmožnost pisnega in govornega posredovanja bistva slušnega, vizualnega ali pisne besedila v materinščini/angleščini ljudem, ki ne razumejo materinščine/angleščine; 

  • spoznavajo načine in značilnosti pisnega/govornega povzemanja ali prevajanja besedila iz angleščine v slovenščino (ali v katerega izmed jezikov, ki ga obvladajo) in/ali nasprotno za učinkovito posredovanje v življenjskih okoliščinah.