Razvijanje zmožnosti razumevanja in tvorjenja besedil ter posredovanja v angleščini > 3 Govorno sporočanje in sporazumevanje > 301 Šport