Dijak prebere besedilo o Oscarju Pistoriusu nato:

  • označi pravilnost trditev na delovnem listu. 

  • izpolnjen delovni list odda v svoj listovnik in ga posreduje učitelju v pregled.


Predviden čas izdelave: 2 dni

Predvideni operativni čas izdelave: 20 minut

Standard znanja

Rdeče

Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2.

Modro

Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4

Zeleno

Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5