Dijaki/dijakinje poslušajo govorna besedila in/ali spremljajo avdio-vizualna sporočila in pri tem, na različne načine, skozi bolj ali manj kompleksne komunikacijske dejavnosti, v skladu z različnimi nameni:

  • razvijajo razumevanje standardno sprejete izgovarjave in spoznavajo različne dialekte;
  • razvijajo zmožnost razumevanja podatkov in podrobnosti in razlikovanja med bistvenimi in nebistvenimi informacijami;
  • razvijajo zmožnost razumevanja bistva govorjenega besedila/avdio-vizualnih sporočil itd;
  • razvijajo zmožnost sklepanja o povezavah, razvoju pripovedi in argumentov v krajšem in daljšem govornem besedilu oziroma v filmu, v multimedijski predstavi, itd;
  • spoznavajo in poglabljajo razumevanje načinov, s katerimi so kulturne perspektive vpisane v avdio-vizualna besedila v angleščini;
  • prepoznavajo okoliščine sporazumevanja in razpoloženje govorcev/udeležencev;
  • spoznavajo in uporabljajo nadomestne strategije, da bi presegli vrzeli v razumevanju;
  • na svetovnem spletu poslušajo in izbirajo med avdio-vizualnimi besedili in jih ustrezno uporabljajo za izpolnjevanje nalog/projektov.

Razumevanje govorjenega/avdio-vizualnega besedila izražajo z ustreznim besednim, oziroma nebesednim odzivom.