Naloge na delovnih listih so namenjene smiselnemu razvijanju slušnega in bralnega razumevanja ter govornega in pisnega sporočanja, in s tem razvijanju celostne sporazumevalne zmožnosti v angleščini.

Pred reševanjem delovnih listov (za vrstni red reševanja se dogovori s svojim profesorjem/-ico, saj so sklopi objavljeni po naključnem vrstnem redu) izpolni del tabele VŽN (Kaj že vem?, Kaj želim izvedeti?) v datoteki Pričakovani dosežki, kriteriji – aktivacija predznanja. Po rešenem delovnem listu izpolni tretji stolpec v tabeli VŽN (Kaj sem se naučil/-a?). Nato izpolni semafor za samoocenjevanje znanja (zelena barva = učno snov odlično obvladam, rumena barva = učno snov delno obvladam, rdeča barva = učno snov slabo obvladam) – pričakovani dosežki/rezultati se nanašajo na branje in bralno razumevanje, pisno sporočanje/sporazumevanje, slušno razumevanje ter govorno sporočanje. Zapiši tudi pojasnila, utemeljitve in komentarje o svojem znanju (Kaj že znam? Kaj želim izboljšati?). Vprašanja v razdelku Samorefleksija so ti v pomoč pri razmišljanju o svojem znanju in učenju. Ne nazadnje naredi načrt nadaljnjega učenja (časovni razpored, področja, teme, sporazumevalne zmožnosti itd.).

Delovni listi Viri in strategije

Pričakovani dosežki, rezultati

LIFE IN THE FUTURE Pričakovani dosežki, rezultati
DESCRIBING PEOPLE Pričakovani dosežki, rezultati
CLOTHES AND FASHION Pričakovani dosežki, rezultati
THE WORLD OF WORK Pričakovani dosežki, rezultati
MEDIA Pričakovani dosežki, rezultati
ENVIRONMENT, NEW TECHNOLOGY Pričakovani dosežki, rezultati
ON EDUCATION Pričakovani dosežki, rezultati
FOOD AND EATING HABITS Pričakovani dosežki, rezultati
LANGUAGES Pričakovani dosežki, rezultati
ECONOMY OF SHARING Pričakovani dosežki, rezultati
HEALTH MATTERS Pričakovani dosežki, rezultati
ON MONEY MATTERS Pričakovani dosežki, rezultati
ADDICTIONS Pričakovani dosežki, rezultati
SLOVENIA, MY HOMELAND Pričakovani dosežki, rezultati
ART Pričakovani dosežki, rezultati
A WONDERFUL WORLD Pričakovani dosežki, rezultati
TRAVELLING Pričakovani dosežki, rezultati
ANIMALS Pričakovani dosežki, rezultati
CHARITY Pričakovani dosežki, rezultati
SUPERSTITIONS Pričakovani dosežki, rezultati
CITY LIFE VS. COUNTRY LIFE Pričakovani dosežki, rezultati
FINANCES Pričakovani dosežki, rezultati
FESTIVALS AND CELEBRATIONS Pričakovani dosežki, rezultati
SPORTS Pričakovani dosežki, rezultati